Tidak Seluruh Orang Yang Kepo Padamu, Mereka Betul-Betul Hirau Padamu

Dikala kita hadapi sesuatu permasalahan. Ataupun lagi terletak di titik terendah. Lagi tekanan pikiran serta tekanan mental. Ataupun dikala mereka memandang kita meratap, serta mereka menanya kita mengapa. Terdapat apa, mengapa kita meratap, terdapat permasalahan apa. Bukan berarti mereka betul- betul hirau padamu. Kerap kali orang yang menanya gimana kondisi kita merupakan banyak orang yang betul hirau padamu. Bukan banyak orang yang betul- betul mau menolong kita ataupun mau menghibur kita. Tetapi kerap kali mereka cuma hanya kepo dengan situasi kita.

Tidak Seluruh Orang Yang Kepo Padamu, Mereka Betul- betul Hirau Padamu

Apalagi kerap mereka menanya gimana situasi kita, mereka cuma mau ketahui kondisi kita. Serta dikala mereka telah ketahui gimana kondisi kita. Itu cuma hendak jadi poin dialog mereka dikala bersama sahabat mereka. Cuma hanya narasi yang hendak jadi materi ghibah mereka dikala terletak di tongkrongan. Selaku narasi basa bau mereka. Serta banyak sekali yang semacam itu. Alhasil anjuran aku, janganlah gampang yakin pada orang. Janganlah gampang cair pada orang yang bertanya kondisi kamu.

Janganlah gampang jadi orang yang menggambarkan kondisi kita pada orang lain. Janganlah gampang ceritakan kesedihan, permasalahan kita pada orang lain. Hendaknya kamu simpan sendiri. Bila kita mempunyai kesedihan, permasalahan, lebih bagus ceritakan pada orang terdekat kamu. Tidak tahu itu keluarga, kawan, kekasih, ataupun psikolog. Itu hendak jauh lebih bagus, dari gampang narasi pada siapa saja yang bertanya gimana kondisi kita. Lumayan orang terdekat kita. Sebab dikala terdapat orang yang betul- betul mau menolong kita.

Mereka hendak membuktikan kelakuan dari cuma hanya terletak di depanmu serta mengikuti apa yang kita rasakan. Mereka hendak langsung membuktikan tindakan serta kelakuan. Apalagi tidak sedikit mereka justru hendak bisik- bisik di belakangmu, hendak berupaya menuntaskan permasalahan kita. Serta seperti itu terkini dikatakan orang yang betul- betul hirau pada kita. Bukan cuma hanya tiba kepo serta berangkat sedemikian itu saja. Itu mengapa kita wajib betul- betul menyaring banyak orang yang terdapat di dekat kita. Sebab bila kamu salah memilah sahabat, kadangkala bukannya mereka menolong kita, tetapi mereka cuma menaikkan bobot serta tekanan pikiran kita.

Tulisan ini dipublikasikan di Berita Terbaru. Tandai permalink.